Delar från uppvärmning med Hällaryds IF ??⚽️

Upplägg för uppvärmning

Uppvärmning är en viktig del av vilket träningspass som helst och förbereder inte bara idrottaren mentalt och fysiskt inför träning, utan har i flertalet studier även visat sig kunna förbättra prestation och minska sannolikheten för skador.

Jag brukar dela in uppvärmningen i 3 olika delar:

  • En generell lågintensiv del som mest syftar till att komma igång och höja kroppstemperatur och puls.
  • En mer idrottsspecifik del som syftar till att aktivera viktiga muskelgrupper och aktivera kroppen för de rörelser som idrotten kräver.
  • En prestationsdel som syftar till att komma upp i intensitet genom att utföra idrottsspecifika aktioner.

Då studier har visat att välkonstruerade uppvärmningar kan förbättra prestation och minska sannolikheten för skador, anser jag att en välplanerad och välutförd uppvärmning är viktig. Uppvärmningen bör anpassas efter idrott, och efter varje enskilt träningspass/tävling/match, men också efter varje enskild individs behov.